Archive | September, 2011

Aside

Social Media Policy: Отличителният белег на професионализма

“Потребителите имат повече власт, отколкото когато и да е било. Да се отнасяме с тях сякаш те нямат значение не дава резултат.” Сет Годин   Корпоративният правилник със забрани и порядки за комуникация в социалните мрежи или т.нар. “Политика за поведение в социалните медии” става все по-популярен с нарастване популярността на социалните мрежи. Едновременно с […]

Read full story · Comments

Switch to our mobile site