Archive | August, 2012

Защо някои хора успяват, а други не?

Тази седмица си взех два почивни дни – мисля, че първите от началото на годината насам. Взех ги не защото имах нужда да си почина от работата, всъщност си обичам работата безкрайно и по-скоро ме зарежда и вдъхновява, отколкото уморява – взех ги, за да помисля. Търсех отговор на въпроса защо някои хора успяват, а […]

Read full story · Comments

Switch to our mobile site