Archive | October, 2012

За маркетинга като начин на живот

Преди няколко дни получих запитване във Facebook от една прекрасна млада дама за “мнението ми за маркетинга” – задачата беше поставена в университета, а мнението трябваше да бъде споделено от специалист по темата. Първата ми реакция беше – що за безумици се случват в университетите и какво послание точно е скрито зад въпроса “мнение за […]

Read full story · Comments

Switch to our mobile site