Archive | Мениджмънт RSS feed for this section

Aside

Ролята на CRM за бизнес успеха

Безспорно клиентите са хората благодарение, на които бизнесът съществува. Клиентите са тези, които налагат „модните” тенденции, те контролират търсенето и предлагането, те могат да унищожат или да възвеличаят даден бранд. Дали обаче всички го разбираме? Дали действително познаваме клиентите си и знаем какво ТЕ желаят и търсят или се водим по-скоро от личните си представи […]

Read full story · Comments

Switch to our mobile site