Archive | poll RSS feed for this section

Aside

Успешна ли беше 2009г и нов маркетинг план за 2010г

Краят на 2009г. наближава и като всеки маркетьор е редно и аз не само да направя равносметка на изминала година, но и да заложа бизнес целите си за следващата. Какви са резултатите от 2009г? За мен 2009г беше една от най-трудните и най-емоционалните години.

Read full story · Comments

Switch to our mobile site