Aside

Впечатления от семинара за Дигитален Маркетинг с лектор Герман Сакристан

Преди да споделя статията за семинара по Дигитален маркетинг с лектор Герман Сакристан, организиран от Интер Контакт България, искам да благодаря на нейния автор Кремена Печанова за подобрния и изчерпателен анализ на събитието!

Ето как Кремена Печанова оцени един от последните за изминаващата си година маркетинг семинари.

Първо искам да благодаря на Интер Контакт България за организирания семинар по дигитален маркетинг с лектор Герман Сакристан и на MarkBit за предоставения пропуск за събитието. Прекарах един приятен и ползвотворен ден на този семинар и се надявам и вие читателите на MarkBit да прекарате няколко приятни минути четейки следващите редове.

Ще започна с представяне на самият лектор Герман Сакристан. Той е мениджър бизнес развитие на KODAK, консултант и експерт с практически опит в областта на Дигиталния Маркетинг. През цялият семинар показваше с лекота поднасяната информация и своите концентрирани знания в областта на Дигиталния Маркетинг. Мога да го опиша като свеж, приятен и забавен човек и специалист в своята област.

Дигиталният маркетинг може да се дефинира до следния начин: използване на наличните рекламни канали за комуникация /печатна реклама, директна поща, е-майл маркетинг, социални медии, интернет реклама, телевизия, радио, мобилни телефони, SMS, MMS и всяка друга форма на дигитален носител/, които използват възможностите на цифровите технологии и дават възможност за автоматично измерване на резултатите получени от потребителите.

Маркетингът трябва да се разбира като битка на възприятията, а не на продуктите. Колкото и добър продукт да имате, той няма да може сам да се продаде. А добрата маркетинг стратегия предполага комуникация, която е по-добра и по-честа в сравнение с тази на конкурентите.

Дигиталният маркетинг представлява една огромна машина, чийто добре смазани колела, които я задвижват са: глобализация, производителност и разходи, приспособимост, сегментиране, персонализиране, многоканалност.

Има две различни форми на дигитален маркетинг – “PUSH” и “PULL”.

  • “PULL” дигиталният маркетинг представлява взимане на информация от клиента чрез търсенето й в мрежата и едва след това отправяне на предложение – оферта. Добър пример за подобен тип комуникация са уеб сайтът и блогът.
  • “PUSH” дигиталният маркетинг от своя страна представлява създаване на “послание” и изпращането му по електронна поща, SMS, RSS на потребителите, за да може посланието да бъде получено.

За успешното изграждане на общността е необходимо да се изгражда и поддържа доверие, което изисква търпение и постоянство. То също така изисква участие в разговори (което включва голяма доза слушане) и подпомагане на членовете на общността да се изразяват.

Предизвикателството не е в това да се говори, колко е голям вашият продукт или услуга, а да се съсредоточите върху разбирането на живота в общността, така че да може да им се помогне да водят по-лесен живот.

Продажбената производителност се състои в следното: да се говори с повече хора, на повече места и с повече продукти. По-голямата отговорност свързана с качеството води съответно до по-големи продажби.

Ангажираните клиенти изикват ангажирани служители, затова и в същността на дигиталният маркетинг се съдържа в термините като съпричастие, търпение и достоверност, като също така трябва да се покаже разбиране, за да бъдете разбрани.

Днес тенденциите на пазара са непредсказуеми, променливи, конкуриращи се и затова трябва да проверяваме и проучваме първо пазара, да се правят актуализации, да се персонализира, автоматизира, трябва по-често да се комуникира с клиента.

Днес хората имат повече и различни причини от преди да купуват. Купувачите днес са по- различни и пазара трябва да се съобразява с тях да се персонализира всяко едно съобщение, защото е адресирано към различна личност.

Важно нещо върху, което трябва да се помисли е стратегията. Необходимо е да се отговори на следния въпрос: Какво ще се продава, къде ще се продава и на кого? – Вие трябва да разгледате Вашия продукт, пазара, историята, бюджета и ресурсите си.

Трябва да се казва правилното нещо на правилния човек в правилното време и по правилния начин, колкото и пъти да е необходимо, за да се увеличи шанса за успех.

Добрите и ефективни маркетинг мениджъри имат няколко общи черти помежду и те са следните:

  • Информация;
  • Въображение;
  • Чувствителност;
  • Ефективни изразни средства;
  • Постоянство

Маркетинг мениджърите говорят много малко за техните продукти и много за това как те могат да помогнат на техните клиенти; те отправят към своите клиенти послания, отговарящи на техните нужди, а не на нуждите на компанията. Те разбират основите на маркетинга, комуникациите и продажбите; отделят достатъчно внимание на детайлите и продават продуктът свързан с желанията на клиентите си.

Определено съобщение, което се изпраща на определена целева група от получатели представлява кампанията.

Методологията на кампанията се разделя на следните няколко етапа:

Определяне и сегментация на профилите на клиентите

Трябва да се отговори на въпроса – Какво трябва да знаете, за да продадете продукта си?, а той се състой от подвъпросите:

Какъв продукт продавате?, Кой купува или ще купи този продукт?, Защо купувачите купуват продукта?, Кои от целевата група вече е купувал от вас и как го е купил? Както и как вашите евентуални клиенти искат да бъдат търсени?

Намиране на целева група и поставянето й в правилните сегменти

Главна роля тук играе информацията, която е налична, трябва да се купи или да се създаде. Да се улови вниманието на пазара с съобщения и творчество, като се целят различни сегменти. Когато хората ви посещават или когато вие ги посещавате лично или нелично. Да се проверявят данните според местоположението, където ще започне кампанията.

Комуникационен медиа микс – да се казва това, което клиентите искат да чуят и да се улесни процесът на покупка

След като бъде събрана тази информация, следва да се използва, за да се накарат евентуалните купувачи да купят от вас.

Определяне  процеса на купуване 

Ще получа ли възвращаемост на инвестициите си?; Дали това, което купих ще прави това, което се предполага да прави?; Как моите решения ще се възприемат от останалите?

Определяне на продажбената стратегия

Да се улови вниманието на евентуалния клиент.

Да им се каже това, което те искат да чуят, като свържете съобщението си според различния клиент. Персонализацията ви дава възможност за създаване на персонализирани съобщения за всеки евентуален клиент от базата данни.

Да се улеснят клиентите, за да купят от вас. Това става чрез специални отстъпки и стимули. Лесният процес на купуване е критичен за евентуалните клиенти.

Измерване и анализиране

Измерването се прави по две причини – успеха на настоящата кампания и успеха на бъдещите кампании. Какво е необходимо да знаете, за да усъвършенствате следващата кампания? Трябва да се разбере кои е реагирал на настоящата кампания и кой не е; кои е купил и кои не е и защо.

След измерването трябва да се анализира. Дали при настоящата кампания е уцелена правилната целева група; дали използваните – съобщение, канал и творчество са били правилни. Анализиране на удовлетворените и неудовлетворени клиенти ще ви помогне при създаването на по-добра стратегия.

Анализът ще повлияе на цялостната стратегия за следващата кампания. А също така ще ви помогне да усъвършенстване продукта, услугата или бизнес модела си.

От изключителна важност според мен е и да се знае разликата между лош и добър маркетинг. “Лошият” маркетинг кара хората да искат неща, от които те не се нуждаят/искат/ценят и това директно ги превръща в “Краткотрайни клиенти”. Докато “добрият” маркетинг кара хората да искат неща, от които те се нуждаят и имат стойност за тях! Той е сигурен, че клиентите разбират личната изгода от продукта, за да го използват правилно и да могат да получат своята възвращаемост и така да се превърнат в “клиенти до живот”.

Ново и интересно за мен, което научих е, че ако искате да покажете нещо по-конкурентно от конкурентите си, най-важното условие на са парите, а различността на идеите. Герман Сакристан ни провокира да се специализираме в креативността на подаръците, които изпращаме на потенциални си клиенти. Идеята, която ни даде е изпращаният подарък да е изработен и опакован по оригинален начин или да бъде изпращан “на парче”. Г-н Сакристан ни показа един пъзел, който лично на мен много ми хареса. Пъзелът се състоеше от шест части на прекрасен пейзаж и на гърба на всяка част беше написъл по една маркетингова мисъл. Всички парчета той беше изпращал отделно, за да привлече вниманието на клиента и разбира се накрая да го накара с удоволствие да купи това което ще му бъдепредложено.

Най-важното е да помагате на клиентите си, когато можете, докато продавате продуктите си, но да го правите по-добре от конкурентите си. Да станете приятели с клиентите си и никога да не спирате да опитвате, дори и да се проваляте понякога.

Автор: Кремена Печанова

Кремена Печанова е завършила Бизнесадминистрация – Мениджмънт и предприемачество, а в момента работи като технически сътрудник в строителна компания – Елте Инженеринг ЕООД.

About Ивелина Атанасова

Ивелина Атанасова е експерт дигитален маркетинг и онлайн медии. Oсновател и собственик на онлайн медията за web 2.0 маркетинг и бизнес новини NewTrend.bg.. Блогър. Консултант.

Comments

  1. [...] This post was mentioned on Twitter by Ivelina Atanasova, Ivelina Atanasova. Ivelina Atanasova said: Впечатления от семинара за Дигитален Маркетинг с лектор Герман Сакристан | Интернет маркетинг с MarkBit.net http://t.co/LOfs4fY #MarkBit [...]

Switch to our mobile site